Corona-virus (COVID-19)

Slots- og Kulturstyrelsen, herunder Europa-Nævnets sekretariat følger myndighedernes anbefalinger for at begrænse spredningen af Corona-virussen. Det betyder, at det fra og med den 13. marts 2020 ikke vil være muligt møde op på vores adresse. 

Det vil fortsat være muligt at komme i kontakt med sekretariatet via vores normale mail og telefon. Vores og nævnets arbejde fortsætter som udgangspunkt uændret. I det omfang, at der sker ændringer, vil det fremgå på denne side: 

Allerede givne tilsagn til aktiviteter

Sørg for at få godkendelse i sekretariatet af ændringer af jeres projekter. Det kan f.eks. være udskydelse af arrangementer eller forlængelse af projektperiode med dertil hørende forlængelse af frist for aflæggelse af regnskab i Pulje C. Det kan også være omlægning fra fysiske aktiviteter til online aktiviteter eller måske udendørsaktiviteter i mindre grupper - lad fantasien blomstre.

Europa-Nævnet lemper på vilkårene for tilskudsadministrationen i 2020

På sit møde 14. maj 2020 vedtog Europa-Nævnet følgende erklæring:

"I lyset af de mangeartede udfordringer som tilskudsmodtagere i Europa-Nævnets puljer kan have i forbindelse med COVID-19 pandemien, har nævnet besluttet at foretage en række midlertidige generelle og konkrete lempelser i den administrative praksis, der kan udmøntes inden for lovgivningens rammer.

Nævnet opfordrer fortsat tilskudsmodtagerne til at anmode om godkendelse af ændringer i bevilgede aktiviteter og projekter, som gør det muligt at gennemføre oplysnings- og debataktiviteter i justeret form eller periode, inden for sundhedsmæssigt forsvarlige rammer.

Nævnet vil prioritere genansøgninger i Pulje C i 2021, hvis et bevilget projekt i 2020 må aflyses og projektet annulleres, og hvis det bidrager med tilbageløb af tilskudsmidler i 2021. For at få tilbageløbet med over i 2021 kræver det, at projektet først annulleres efter 1. januar 2021. Det betyder, at projektets afslutningsdato tidligst kan være 1. december 2020. Hvis dit projekts slutdato ligger tidligere, kan du få forlænget dit projekt til december 2020, hvis du anmoder sekretariatet om forlængelsen.

Nævnet fastslår, at som udgangspunkt udbetales tilskud i forhold til de udgifter tilskudsmodtager har haft til aktiviteter, der er godkendt i årsplanen eller i projektet, herunder også til udgifter, der er afholdt selv om aktiviteten eller projektet ikke er fuldt gennemført.

Nævnet vil se velvilligt på eventuelle begrundelser for anmodning om dispensation fra betingelserne i tilsagnene om egen- og medfinansiering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for tilskud i 2020 og lukning af regnskabsperioden 2018-2020.

Nævnet kan gøre brug af muligheden af ikke at tilbageholde udbetaling af tilskud eller kræve udbetalte beløb tilbagebetalt, i de tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke har anvendt et tilskud i overensstemmelse med de givne vilkår for tilskuddet. Dette vil bero på omstændighederne og ske efter en konkret vurdering."

Ring eller skriv til sekretariatet, hvis du er i tvivl om hvad disse lempelser kan betyde for dit projekt.

Siden er sidst opdateret: 01.04.2020
Europa-Nævnet
  • Europa-Nævnet
  • Hammerichsgade 14
  • 1611 København V
  • Tlf: 33 73 33 93

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)