Ny pulje til debatter om Europas fremtid

Nu kan du søge tilskud hos Europa-Nævnet til debatter og borgerhøringer, som bidrager til, at flere borgere i Danmark får mulighed for at deltage i debatten om Europas udfordringer og prioriteter i "Konferencen om Europas fremtid".

Borgere fra hele EU er inviteret til at deltage i ”Konferencen om Europas fremtid”, der er en serie debatter, som skal ledes af borgerne, og som vil give folk fra hele Europa mulighed for at udveksle idéer og bidrage til at forme en fælles fremtid.

Europa-Nævnet udbyder en pulje, som skal være med til at sikre, at så mange som muligt fra Danmark kan deltage.

Frist for ansøgninger

Fristen for indsendelse af ansøgninger om tilskud til debatter om Europas fremtid er onsdag d. 11. august 2021 kl. 12:00. Der dispenseres ikke for ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen.

Hvem kan ansøge?

Organisationer, visse institutioner, virksomheder og privatpersoner kan søge tilskud i Puljen til debatter om Europas fremtid.

Hvad handler puljen om?

Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Europa-Kommissionen har forpligtet sig til at lytte til europæerne og inden for deres kompetenceområder følge op på anbefalingerne fra borgerne.

Konferencen består i praksis af fire dele, hvoraf denne pulje direkte rettes mod to:

• Den flersprogede digitale platform – som vil være omdrejningspunktet for konferencen. Her kan borgerne dele idéer, kommentere andres idéer og indsende bidrag online. Bidragene vil blive indsamlet, analyseret og offentliggjort under hele konferencen.

• Decentrale arrangementer – onlinearrangementer, fysiske arrangementer og hybridarrangementer, der afholdes af personer og organisationer samt af nationale, regionale og lokale myndigheder i hele Europa - dvs. bl.a. den aktivitet du nu vil søge tilskud til.

Hvad kan tilskud anvendes til?

Tilskuddet gives til gennemførelser af debatter og borgerhøringer om Europas fremtid, hvor borgernes synspunkter indsamles og videregives til EU på den digitale platform og til den danske regering og Folketinget. De ansøgte aktiviteter skal gennemføres inden for perioden fra den 1. september 2021 til den 30. april 2022.

Debatter og høringer skal handle om følgende emner:

• Klimaforandringer og miljø
• Sundhed
• En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse
• EU i verden
• Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed
• Digital omstilling
• Europæisk demokrati
• Migration
• Uddannelse, kultur, ungdom og idræt

Der opfordres til, at man gennemlæser vejledningen, som man finder på Europa-Nævnets hjemmeside, inden der indsendes en ansøgning om tilskud fra Puljen til debatter om Europas fremtid. Vejledningen beskriver bl.a. hvordan man søger tilskud, betingelserne for tilskud samt hvilke kriterier nævnet træffer sine afgørelsen ud fra.

Yderligere oplysninger

Find vejledning og link til ansøgningsblanketten
Læs mere om konferencen om Europas fremtid.

 

 

Siden er sidst opdateret: 11.06.2021
Europa-Nævnet
  • Europa-Nævnet
  • Hammerichsgade 14
  • 1611 København V
  • Tlf: 33 73 33 93