Nyt Europa-Nævn

Kulturminister Rasmus Prehn har udpeget medlemmer til Europa-Nævnet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Kulturministeren udpeger nyt Europa-Nævn

Kulturminister Rasmus Prehn har udpeget medlemmer til Europa-Nævnet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023. Tidligere folketingsmedlem og formand for Europaudvalget, Erik Skov Christensen, bliver formand.

Kulturminister Rasmus Prehn siger:

"Det nye Europa-Nævn er bredt sammensat, og medlemmerne har samlet set en solid erfaring med det europæiske samarbejde. Derudover har Nævnets medlemmer både erfaring fra landspolitik og lokalpolitik, hvilket sikrer, at nævnet har fokus på at udbrede oplysning om det europæiske samarbejde på flere niveauer og samtidig fremme deltagelsesdemokrati i hele Danmark."

Det nye Europa-Nævn består af:

•    Erik Skov Christensen (formand)
•    Minna Charlotte la Cour Antonsen
•    Lone Vase Langballe
•    Svend Thorhauge  
•    Peter Westermann

Om Europa-Nævnet

'Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa' (Europa-Nævnet) administrerer en bevilling på finansloven på 21,2 mio. kr. årligt. Nævnet varetager opgaver om information, videndeling og fordeling af tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati.

Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Kulturministeren udpeger Nævnets formand blandt Nævnets medlemmer.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Siden er sidst opdateret: 10.02.2020
Europa-Nævnet
  • Europa-Nævnet
  • Hammerichsgade 14
  • 1611 København V
  • Tlf: 33 73 33 93