SoMe-retningslinjer

Europa-Nævnets facebook-side administreres af Europa-Nævnets sekretariat i Slots- og Kulturstyrelsen (sekretariatet).

Europa-Nævnet ønsker et indbydende oplysnings- og debatrum, herunder besvarer sekretariat fyldestgående på stillede spørgsmål. Desuden forholder sekretariatet sig ret til uden varsel at slette kommentarer, der:  

  • kan opfattes som upassende, stødende, krænkende, diskriminerende eller indeholder grove eller nedsættende angreb på juridiske personer, herunder organisationer og firmaer
  • er fra falske profiler jf. Facebooks egne retningslinjer 
  • kan opfattes som spam eller reklame 
  • indeholder personfølsomme oplysninger
  • er i strid med gældende lovgivning eksempelvis ved at bryde ophavsretten eller ved at være racistisk, ærekrænkende eller injurierende 

Brugere, der groft eller gentagne gange overtræder retningslinjerne, bliver blokeret uden yderligere varsel. Kommentarer, som kan udgøre strafbare lovovertrædelser, kan medføre politianmeldelse.

Sekretariatet er kun ansvarlig for indholdet i opslag, kommentarer og links, der er publiceret på vegne af Europa-Nævnet.

Brugere, der føler sig uretmæssigt blokeret fra Europa-Nævnets facebook-side eller har spørgsmål/kommentarer til Europa-Nævnets side på Facebook, kan kontakte sekretariatet på europanaevnet@remove-this.slks.dk  

Retningslinjerne gælder fra 29. september 2020 og er tilgængelige på Europa-Nævnets hjemmeside og facebook-side. 

Siden er sidst opdateret: 24.09.2020
Europa-Nævnet
  • Europa-Nævnet
  • Hammerichsgade 14
  • 1611 København V
  • Tlf: 33 73 33 93