Partipuljen

Partier i Folketinget samt danske partier eller bevægelser valgt ind i Europa-Parlamentet kan få tilskud til aktiviteter, der har til formål at fremme debat og oplysning om det europæiske fællesskab. Tilskuddet gælder for en 3-årig periode. 

NÆSTE ANSØGNINGSRUNDE 

Næste ansøgningsperiode er i efteråret 2023 for perioden 2024-2026. De præcise datoer vil fremgå af denne side i løbet af foråret 2023.

Det opfordres til, at I gennemlæser vejledningen, inden I indsender en ansøgning om tilskud fra Partipuljen. Vejledningen beskriver bl.a. betingelserne for tilskud, hvilke kriterier nævnet træffer sine afgørelsen ud fra, samt hvordan nævnet fortolker disse. 

ÅRSHJUL 

Når I modtager tilskud fra Partipuljen, er der særlige frister, som skal overholdes:

  1. Ansøgningsperiode
  2. Indsendelse af årsplan
  3. Afrapportering og regnskabsaflæggelse
Siden er sidst opdateret: 20.04.2022

Kontakt

Tlf.: 33 73 33 93
Mandag-torsdag 10-16
Fredag 10-15

Bekendtgørelse

Ansøgere til Partipuljen søger tilskud inden for rammerne af bekendtgørelse nr. 631 af 2. juni 2017 om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

Denne bekendtgørelse findes på nedenstående link.

Betingelser for at modtage tilskud fra Partipuljen

Europa-Nævnet
  • Europa-Nævnet
  • Hammerichsgade 14
  • 1611 København V
  • Tlf: 33 73 33 93