Pulje C

Organisationer, bevægelser, institutioner, virksomheder og privatpersoner kan søge tilskud i Pulje C til lokale, regionale eller landsdækkende oplysningsaktiviteter, der fremmer debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

Første ANSØGNINGSRUNDE i Pulje C i 2023 er slut

Muligheden for at ansøge tilskud fra Pulje C er slut. Ansøgningsfristen var den 5. oktober 2022 kl. 14.00. Der dispenseres ikke for ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen.

I februar 2023 bliver det igen muligt at søge tilskud til projekter, der skal gennemføres i 2023. Der vil være ansøgningsfrist ca. 6. marts 2023.

 

HVAD ER FORMÅLET MED ORDNINGEN?

Formålet med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Alle aktiviteter, der gennemføres med tilskuddet, skal opfylde formålet.

Nævnet ønsker, at både de EU-positive og EU-kritiske stemmer kommer til orde, og at enhver del af EU-samarbejdet kan blive drøftet fordomsfrit.

HVAD KAN TILSKUD BL.A. ANVENDES TIL?

 • Møder og konferencer, herunder honorarer og transport til eksterne oplægsholdere
 • Udarbejdelse af oplysningsmateriale
 • Produktion af tv- og radioprogrammer samt programmer til internettet
 • Annoncering i forbindelse med projektaktiviteterne

HVAD KAN TILSKUD IKKE ANVENDES TIL?

 • Studie- og researchrejser
 • Honorarer til og transport for medlemmer af Folketinget eller medlemmer af Europa-Parlamentet
 • Køb af produktionsudstyr
 • IT-udstyr
 • Inventar

Det opfordres til, at I gennemlæser vejledningen, inden I indsender en ansøgning om tilskud fra Pulje C. Vejledningen beskriver betingelserne for tilskud, hvilke kriterier nævnet træffer sine afgørelsen ud fra, samt hvordan nævnet fortolker disse.

SØG I TILSKUDSPORTALEN

Vi anbefaler, at du forinden læser vejledningen til puljen samt hvordan man søger i tilskudsportalen.

Denne pulje søges igennem styrelsens tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

I forbindelse med vejledningen dirigeres du videre til ansøgningsskemaet i Slots- og Kulturstyrelsens Tilskudsportal. Vær opmærksom på, at du automatisk opretter en ansøgning, når du logger ind. Du kan færdiggøre og ændre i din ansøgning frem til ansøgningsfristen. Når du vil redigere den, så skal du logge ind i Tilskudsportalen via portalens hovedside. Rediger en ansøgning.

Læs om ansøgning i Tilskudsportalen 

ÅRSHJUL

Når I modtager tilskud fra Pulje C, er der særlige frister, som skal overholdes:

 1. Ansøgningsperiode
 2. Afrapportering og regnskabsaflæggelse
Siden er sidst opdateret: 20.04.2022

Kontakt

Tlf.: 33 73 33 93
Mandag-torsdag 10-16
Fredag 10-15

Bekendtgørelse

Ansøgere til Pulje C søger tilskud inden for rammerne af bekendtgørelse nr. 632 af 2. juni 2017 om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

Denne bekendtgørelse findes på nedenstående link.

Betingelser for at modtage tilskud fra Pulje C

Europa-Nævnet
 • Europa-Nævnet
 • Hammerichsgade 14
 • 1611 København V
 • Tlf: 33 73 33 93