Pulje C

Organisationer, bevægelser, institutioner, virksomheder og privatpersoner kan søge tilskud i Pulje C til lokale, regionale eller landsdækkende oplysningsaktiviteter, der fremmer debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

Der er sædvanligvis to årlige ansøgningsrunder i Pulje C. Herunder kan du læse mere om puljens formål og om muligheden for at søge projekttilskud i den kommende ansøgningsrunde.

HVAD ER FORMÅLET MED ORDNINGEN?

Formålet med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Alle aktiviteter, der gennemføres med tilskuddet, skal opfylde formålet.

Nævnet ønsker, at både de EU-positive og EU-kritiske stemmer kommer til orde, og at enhver del af EU-samarbejdet kan blive drøftet fordomsfrit.

HVAD KAN TILSKUD BL.A. ANVENDES TIL?

 • Møder og konferencer, herunder honorarer og transport til eksterne oplægsholdere
 • Udarbejdelse af oplysningsmateriale
 • Produktion af tv- og radioprogrammer samt programmer til internettet
 • Annoncering i forbindelse med projektaktiviteterne

HVAD KAN TILSKUD IKKE ANVENDES TIL?

 • Studie- og researchrejser
 • Honorarer til og transport for medlemmer af Folketinget eller medlemmer af Europa-Parlamentet
 • Køb af produktionsudstyr
 • IT-udstyr
 • Inventar

Det anbefales, at I gennemlæser vejledningen, inden I indsender en ansøgning om tilskud fra Pulje C. Vejledningen beskriver bl.a. betingelserne for tilskud, hvilke kriterier nævnet træffer sine afgørelsen ud fra, samt hvordan nævnet fortolker disse. 

NÆSTE ANSØGNINGSRUNDE

Muligheden for at ansøge om tilskud til projekter i Pulje C til 2. runde 2022 er ovre.
Ansøgningsfristen var den 7. marts, kl. 14.00.

Der dispenseres ikke for ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen.

Næste mulighed for at søge tilskud i Pulje C er i 1. runde 2023, der åbner den 5. september 2022 og lukker den 5. oktober 2022 med henblik på projekter i 2023.

ÅRSHJUL 

Når I modtager tilskud fra Pulje C, er der særlige frister, som skal overholdes:

 1. Ansøgningsperiode
 2. Afrapportering og regnskabsaflæggelse
Siden er sidst opdateret: 20.04.2022

Kontakt

Tlf.: 33 73 33 93
Mandag-torsdag 10-16
Fredag 10-15

Bekendtgørelse

Ansøgere til Pulje C søger tilskud inden for rammerne af bekendtgørelse nr. 632 af 2. juni 2017 om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

Denne bekendtgørelse findes på nedenstående link.

Betingelser for at modtage tilskud fra Pulje C

Europa-Nævnet
 • Europa-Nævnet
 • Hammerichsgade 14
 • 1611 København V
 • Tlf: 33 73 33 93