Pulje til debatter om Europas fremtid

ANSØGNINGSRUNDE OG FRIST

Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgninger om tilskud til projekter i Puljen til debatter om Europas fremtid er overskredet. Fristen var onsdag d. 11. august 2021 kl. 12:00.

Der dispenseres ikke for ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen.

Der vil ikke blive udbudt flere særpuljer til dette formål, men i pulje C vil der i næste ansøgningsrunde, der åbner 10. september med frist 11. oktober 2021, være to indsatsområder, hvor det ene er:

"Debatter om Europas fremtid: Dels debatter, der i foråret 2022 kan nå at blive del af "Konferencen om Europas fremtid", dels debatter der tager tråden fra udfaldet af konferencen op og diskuterer resultatet.

HVAD HANDLER PULJEN OM?

EU-borgere fra hele EU er inviteret til at deltage i ”Konferencen om Europas fremtid”. Puljen skal være med til at sikre, at så mange som muligt kan deltage fra Danmark.

”Konferencen om Europas fremtid” er en serie debatter, som skal ledes af borgerne, og som vil give folk fra hele Europa mulighed for at udveksle idéer og bidrage til at forme den fælles fremtid. Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen har forpligtet sig til at lytte til europæerne og inden for deres kompetenceområder følge op på anbefalingerne. Senest i foråret 2022 forventes konferencen at nå frem til konklusioner og udstikke retningslinjer for Europas fremtid.

Puljen skal bidrage til, at flere borgere i Danmark igennem debatter og borgerhøringer arrangeret af civilsamfundet får bedre mulighed for at deltage i debatten om Europas udfordringer og prioriteter i "Konferencen om Europas fremtid".

Konferencen består i praksis af fire dele, hvoraf denne pulje direkte rettes mod to, nemlig: 

 • Den flersprogede digitale platform – som vil være omdrejningspunktet for konferencen. Her kan borgerne dele idéer, kommentere andres idéer og indsende bidrag online. Bidragene vil blive indsamlet, analyseret og offentliggjort under hele konferencen.
 • Decentrale arrangementer  – onlinearrangementer, fysiske arrangementer og hybridarrangementer, der afholdes af personer og organisationer samt af nationale, regionale og lokale myndigheder i hele Europa - dvs. bl.a. den aktivitet du nu vil søge tilskud til.

HVAD KAN TILSKUD ANVENDES TIL? 

Tilskuddet gives til gennemførelser af debatter og borgerhøringer om Europas fremtid, hvor borgernes synspunkter indsamles og videregives til EU på den digitale platform og til den danske regering og Folketinget.
Debatter og høringer skal handle om følgende emner: 

 • Klimaforandringer og miljø
 • Sundhed
 • En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse
 • EU i verden
 • Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed
 • Digital omstilling
 • Europæisk demokrati
 • Migration
 • Uddannelse, kultur, ungdom og idræt

VEJLEDNINGER OG SKEMAER

Vejledning for tilskud fra Pulje til debatter om Europas fremtid (pdf)

Spørgsmål og svar vedrørende Pulje til debatter om Europas fremtid (pdf)

Siden er sidst opdateret: 21.04.2022

Kontakt

Tlf.: 33 73 33 93
Mandag-torsdag 10-16
Fredag 10-15

BEKENDTGØRELSE

Puljen er en særlig ekstrapulje, som følger reglerne for Pulje C, jf. Bekendtgørelse nr. 632 af 2. juni 2017 om tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa i Danmark.

Denne bekendtgørelse findes på nedenstående link.

Bekendtgørelse. 

Europa-Nævnet
 • Europa-Nævnet
 • Hammerichsgade 14
 • 1611 København V
 • Tlf: 33 73 33 93