Pulje til oplysning og debat om forsvarsforbeholdet

Med aftalen om et nationalt kompromis om den danske sikkerhedspolitik er det besluttet, at der afholdes en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022. I den anledning har Folketinget bevilget midler til en oplysningsindsats, hvori Europa-Nævnet udbyder 2 puljer til oplysningskampagner for henholdsvis Folketingets partier og civilsamfundet, virksomheder, private og løsgængere i Folketinget.

ANSØGNINGSRUNDE OG FRIST

Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgninger om tilskud til projekter i Puljen til Oplysning og Debat om Forsvarsforbeholdet er overskredet. Fristen var fredag den 25. marts 2022 kl. 12:00.

Der dispenseres ikke for ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen. 

Der vil ikke blive udbudt flere særpuljer til dette formål, men i Pulje C vil der i næste ansøgningsrunde igen være mulighed for at søge om tilskud til projekter, der har til formål at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU). Ansøgningsrunden i Pulje C åbner den 5. september med frist den 5. oktober 2022. 

HVAD HANDLER PULJEN OM?

Formålet med puljerne om tilskud til oplysning og debat i forbindelse med folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet er at bidrage til, at befolkningen den 1. juni 2022 kan tage stilling på et oplyst grundlag til spørgsmålet om afskaffelse eller bevaring af forsvarsforbeholdet.

Man kan kun få tilskud til aktiviteter, der fremmer dette formål.

1. PULJE TIL PARTIERNE

Hvem kan søge?

Alle partier i Folketinget kan søge.
Løsgængere i Folketinget kan ikke søge denne pulje, men henvises til puljen til civilsamfundet.

Hvad kan man søge tilskud til?

Tilskud kan bl.a. anvendes til oplysningskampagner, debatmøder, konferencer, annoncering, samt produktion og formidling af oplysning på alle former for platforme o.l.

2. PULJE TIL CIVILSAMFUNDET, VIRKSOMHEDER OG LØSGÆNGERE I FOLKETINGET 

Hvem kan søge?

 • Lovlige foreninger og organisationer, herunder arbejdsmarkedets organisationer
 • Visse offentlige institutioner
 • Virksomheder
 • Privatpersoner og løsgængere i Folketinget

Hvad kan man søge tilskud til?

Tilskud ydes til projekter. Projekterne skal gennemføre aktiviteter om oplysning og debat i Danmark om forsvarsforbeholdet. Aktiviteterne kan være

 • Møder og konferencer
 • Udarbejdelse og distribution af oplysningsmateriale
 • Produktion af tv- og radioprogrammer, podcasts og videoer
 • Kampagner på hjemmeside og SoMe
Siden er sidst opdateret: 20.04.2022

Kontakt

Tlf.: 33 73 33 93
Mandag-torsdag 10-16
Fredag 10-15

BEKENDTGØRELSE

Puljen er en særlig ekstrapulje, som følger reglerne for Pulje C, jf. Bekendtgørelse nr. 632 af 2. juni 2017 om tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa i Danmark.

Denne bekendtgørelse findes på nedenstående link.

Bekendtgørelse. 

Europa-Nævnet
 • Europa-Nævnet
 • Hammerichsgade 14
 • 1611 København V
 • Tlf: 33 73 33 93