Erfaringskonference 2018

DIN STEMME I EUROPA

Billede af Europa-Parlamentet i Strasbourg

AFHOLDELSEN AF KONFERENCEN "DIN STEMME I EUROPA" BLEV EN SUCCES

Mindst 115 deltog i konferencen den 18. september 2018 på Arbejdermuseet. Europa-Nævnet og Europa Parlamentet har stået for arrangementet i fællesskab.

At få danskerne til stemmeurnerne på et oplyst grundlag til Europa-Parlamentsvalget er vores vigtigste opgave frem til 26. maj 2019. Konferencen satte derfor  fokus på, hvordan vi sammen kan nå ud til alle borgere. Praksisnære råd og oplysninger dannede baggrund for en dag, hvor vi sammen fik visionære idéer og genbruger hinandens gode erfaringer.

Undervisningsminister Merete Riisager åbnede konferencen og besvarede beredvilligt de mange konkrete spørgsmål. Konferencen tog herefter afsæt på det overordnede niveau, hvor Anne Mette Vestergaard, Europa Parlamentets kontor fortalte om de store linjer i valgets processer og Europa Parlamentets aktiviteter i den anledning. Derpå gik vi ned på det mere konkrete niveau, hvor tilskudsmodtagerne befinder sig med et inspirationsoplæg om Nyt Europas konkrete aktiviteter og samarbejder om en europæisk kampagne op til valget. I værkstederne går vi helt ned i maskinrummet med gode råd om den praktiske udførelse af konkrete aktiviteter. Til sidst kom vi igen op at flyve i helikopteren med et oplæg fra professor Marlene Wind om de aktuelle rammer og strømninger i Europa – den  virkelighed, som valget afholdes i.

Læs resuméet fra konferencen og download de gode råd og vejledninger, som blev uddelt i de tre værksteder:


Siden er sidst opdateret: 24.10.2018
Europa-Nævnet
  • Europa-Nævnet
  • Hammerichsgade 14
  • 1611 København V
  • Tlf: 33 73 33 93