DET DIGITALE ÅRTI - Fortid, fremtid og genopretning

Foto: Slots- og Kulturstyrelsen

Europa-Nævnets erfaringskonference den 17. september 2021.

Kommissionen vil gøre 2020’erne til Europas digitale tiår. Margrethe Vestager giver os et indblik i maskinrummet for realiseringen af visionen samt hvilke implikationer det europæiske samarbejde om de digitale muligheder forventes at få for vores samfund. Hun lægger op til debat om hvordan Europa-Nævnets tilskudsmodtagere kan forklare og synliggøre hvad EU’s digitale satsning kommer til at betyder for borgeren.

EU’s klimaindsats får også en central plads i programmet med Anders Eldrup, som i egenskab af næstformand for Tænketanken Concito, stiller skarpt på europæernes klimaforventninger og muligheden for at indfri dem.

Den røde tråd, der binder dagens to vigtige emner sammen er den europæiske genopretningsplan, som det jo vil være umuligt at komme uden om når vi taler om EU’s indsatser vedrørende klimaudfordringerne og de digitale udfordringer.

Fortid og fremtid samles desuden i oplæg fra Uffe Østergaard, som trækker historiske tråde til de aktuelle muligheder med genopretningspakken og oplæg fra international chef i Folketinget Pernille Deleuran om mulighederne for at deltage i Konferencen om Europas fremtid i 2021 og markere 50-året for Danmarks medlemskab af EU i 2022.

Der er både udfordringer og nye muligheder i den nære dagligdag for Europa-Nævnets tilskudsmodtagere. Digitaliseringen har givet os flere og flere online-platforme, der kan nå de borgere, vi gerne vil have fat i, og i det corona-nedlukkede Danmark har flere organisationer gjort sig nyttige digitale erfaringer. Men det kan være en stor udfordring for foreninger at få skabt interesse om aktiviteterne. Vi giver bolden op og diskuterer behovet for nyt fokus og redskaber, der kan fange opmærksomheden blandt sociale medier og streaming-tjenester. Hvordan kan vi bedst muligt udnytte danskernes sparsomme tid?

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig konferencen.

Siden er sidst opdateret: 20.06.2022
Europa-Nævnet
  • Europa-Nævnet
  • Hammerichsgade 14
  • 1611 København V
  • Tlf: 33 73 33 93