Online informationsmøde om Pulje C

I anledning af ansøgningsrunden til projekter i Pulje C, første runde 2022, inviterede Europa-Nævnet til informationsmøde om puljen på Zoom.

Informationsmøde om Pulje C

Den 22. september 2021 afholdt Europa-Nævnet et informationsmøde om Pulje C.

På mødet var fokus på gode råd til ansøgningsprocessen, information om vilkårene for brug af tilskudsmidler og en gennemgang af Europa-Nævnets prioriteringer. Derudover blev reglerne for aflæggelse af regnskab gennemgået.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage ved mødet, foreslår vi, at du læser ansøgningsvejledningen.

Ansøgningsvejledningen kan findes her.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende din ansøgning til Pulje C, så er du velkommen til at kontakte Europa-Nævnets sekretariat.

Siden er sidst opdateret: 29.09.2021
Europa-Nævnet
  • Europa-Nævnet
  • Hammerichsgade 14
  • 1611 København V
  • Tlf: 33 73 33 93