Gode råd om tilskud fra Europa-Nævnet

På denne side kan du finde en række råd og vilkår, som du med fordel kan være opmærksom på, hvis du allerede modtager tilskud fra Europa-Nævnet eller påtænker at ansøge om tilskud. 

1. Lav det I får tilskud til!

Tilskuddet vil ikke blive udbetalt, hvis du laver noget andet, end du skrev i ansøgningen. Eksempelvis hvis du producerer radio- eller tv-udsendelser, hvor emnet er et andet end ansøgt og bevilget, eller gennemfører en konference med en anden keynote-speaker eller et andet hovedfokus end ansøgt.

Sørg derfor altid for orientere Europa-Nævnets sekretariat hvis der skulle opstå ændringer. I sådanne tilfælde kan ændringerne godkendes. 

2. Nærlæs relevante dokumenter 

I tillæg til disse råd er det vigtigt, at du gennemlæser alle relevante dokumenter. 

Vejledningen er et værktøj, der forbereder dig på ansøgningsprocessen og kan hjælpe dig med at skrive den bedste ansøgning. Vejledningen beskriver bl.a. betingelserne for tilskud, hvilke kriterier nævnet træffer sine afgørelsen ud fra, samt hvordan nævnet fortolker disse. 

Tilsagnsbrevet modtager du, hvis du skulle få tilskud fra Europa-Nævnet. Brevet indeholder bl.a. informationer om tilskuddets størrelse, eventuelle særlige betingelser og vilkår for tilskuddet. Bemærk at du heri også finder mere information om regnskabsaflæggelse, særligt hvornår du senest skal indsende regnskabet til nævnets sekretariat. 

Bemærk at disse råd skal ses i sammenhæng med ansøgningsrundens vejledning og de vilkår, der fremgår af et eventuelt tilsagnsbrev ved tilskud. 

3. Overhold deadlines

Tilskud fra Europa-Nævnet er altid forbundet med en række deadlines. Det er vigtigt, at disse bliver overholdt, da det kan få konsekvenser for dit endelige tilskud, hvis det vurderes, at vilkårene er blevet misligholdt. 

Ved tilsagn om tilskud kan du med fordel udarbejde et årshjul. Her kan du indføre vigtige deadlines og identificere, hvad nævnet skal have i hænde senest denne dato.

4. Orienter Europa-Nævnet 

Nævnet er interesserede i at følge med i de aktiviteter, der er blevet givet tilskud til. Derfor må du meget gerne informere nævnets sekretariat, når du eksempelvis har publiceret nyt materiale, afholder et arrangement eller lign. 

Det giver også mulighed for at annoncere for dit projekt på nævnets facebook-side, hvor interesserede borgere kan blive oplyst om det europæiske fællesskab (EU). 

5. Krediter Europa-Nævnet

Nævnets logo eller navn skal optræde på fremstillede materialer, som f.eks. blade, aviser, bøger, tv- og radioprogrammer, SoMe-aktivitet og hjemmesider, som er udarbejdet med tilskud fra nævnet. Det skal fremgå, at aktiviteten er gennemført med tilskud fra nævnet. Nævnets logo kan findes her på siden. 

Siden er sidst opdateret: 20.04.2022
Europa-Nævnet
  • Europa-Nævnet
  • Hammerichsgade 14
  • 1611 København V
  • Tlf: 33 73 33 93