Pulje B

Senest 15. marts hvert år skal organisationer, der har modtaget tilskud fra Pulje B, indsende regnskab for og rapport over de afsluttede aktiviteter i året forinden. 

Der er særlige krav om, hvad regnskabet skal indeholde samt, hvordan det opstilles. Nævnets anvisninger hertil kan findes i bevillingsbrevet og aflægges i forhold til det godkendte årsbudget. I kan finde mere information om reglerne i bekendtgørelsens kapitel 5 og 6.

HVORDAN INDSENDES REGNSKAB OG RAPPORT?

De udfyldte skemaer og øvrigt materiale vedhæftes en e-mail og sendes til Europa-Nævnets sekretariat: europanaevnet@remove-this.slks.dk
Skemaerne og andet nødvendig materiale findes nederst på denne side.
Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Jf. §19 i bekendtgørelsen indsendes en underskrevet ledelseserklæring om, at I stadig opfylder betingelserne for tilskuddet. Erklæringen skal underskrives af jeres ledelse og af revisor.
Følgende filer skal vedhæftes e-mailen:

  • Udfyldt og underskrevet skema til afrapportering (både i en underskrevet version og i Word-format)
  • Udfyldt og underskrevet skema til regnskabsaflæggelse
  • Underskrevet ledelseserklæring
  • Eventuelt udarbejdet materiale i aktivitetsprogrammet i form af links, indscannet i PDF-format eller som skærmbillede

Tilskudsmodtager afgør selv, i hvilket format de underskrevne versioner af skemaerne til afrapportering og regnskabsaflæggelse, indsendes.

Vigtigt: Da rapporterne offentliggøres skal rapportskemaet indsendes i Word-format. Sådan sikrer vi, at rapporterne er tilgængelige for alle. Du kan læse mere om dette princip her. 

Siden er sidst opdateret: 21.04.2022

Kontakt

Tlf.: 33 73 33 93
Mandag-torsdag 10-16
Fredag 10-15

Bekendtgørelse

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab og rapport efter bekendtgørelse nr. 632 af 2. juni 2017 om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

Denne bekendtgørelse findes på nedenstående link.

Betingelser for tilskud fra Pulje B

Europa-Nævnet
  • Europa-Nævnet
  • Hammerichsgade 14
  • 1611 København V
  • Tlf: 33 73 33 93