Pulje til debatter om Europas fremtid

Når man har fået tilsagn om tilskud fra Puljen til debatter om Europas Fremtid og har gennemført sit projekt, så er der tre ting man skal gøre for at afslutte projektet endeligt og få udbetalt sit tilskud:

 1. Afrapportering til EU’s digitale platform for konferencen: Man skal indsamle synspunkterne fra deltagerne i debatter og høringer. De skal senest den 31. maj 2022 afrapporteres på EU’s digitale platform, men meget gerne før.
 2. Afrapportering til Europa-Nævnet: Man skal ligeledes i et spørgeskema afrapportere de indsamlede synspunkterne fra deltagerne til Europa-Nævnet, der videreformidler dem til den danske regering og Folketinget. Denne afrapportering skal ligeledes ske senest den 31. maj 2022, men meget gerne før.
 3. Regnskab: Man skal efterfølgende aflægge regnskab for tilskuddet senest 30. juni 2022, men meget gerne før. Vær opmærksom på, at tilskuddet først udbetales, når regnskabet er godkendt. Jo hurtigere I aflægger regnskab, jo hurtigere får i tilskuddet udbetalt.

På denne side finder du en uddybning af hver af de ovenstående trin i afrapporteringen. Vi anbefaler, at man læser hele nedenstående overblik inden man går i gang med afrapporteringen.

KRAV TIL ELEKTRONISK AFRAPPORTERING

Som tilskudsmodtager fra puljen skal man indsamle synspunkterne fra deltagerne i debatterne og høringerne.

Senest den 31. maj 2022 skal man både videreformidle deltagernes synspunkter på EU’s digitale platform og afrapportere de samme oplysninger til den danske regering og Folketinget. Jo tidligere man afrapporterer, jo større er muligheden for at få indflydelse på fremtidens Europa.

Når man afrapporterer sit bidrag til EU’s digitale platform er det derfor vigtigt, at man gemmer sin besvarelse, så oplysningerne kan genbruges.

Afrapportering til EU’s digitale platform for konferencen

Adressen for konferencens flersprogede digitale platform er futurEU.europa.eu.

Når man har afholdt sin aktivitet, skal man gå ind på platformen, vælge det eller de prioriterede emner, som der blev debatteret og aflægge rapport om begivenheden ved at tilføje:

 • et skriftligt resumé, som bl.a. indeholder oplysninger om antal og type af deltagere,
 • de forslag, der blev modtaget fra deltagerne, og
 • reaktioner/svar til potentielle bidragydere online.

Man kan skrive sit bidrag på dansk.

Klik her for at gå til EU-konferencens detaljerede vejledning i, hvordan man afrapporterer.

Afrapportering til Europa-Nævnet

Man skal også afrapportere sit bidrag til Europa-Nævnet, som giver det videre til Udenrigsministeriet og Folketinget.

For at gøre dette skal du finde den mail frem, som du modtog i forbindelse med tilsagnet. I den er der et link til et elektronisk spørgeskema, som man skal bruge til at indrapportere sit bidrag til Europa-Nævnet.

Når man udfylder spørgeskemaet, skal man blot genanvende det resumé og de forslag og reaktioner som man har tilføjet til EU’s digitale platform. Derudover vil der være spørgsmål om antal fysiske deltagere, antal online deltagere, hvilket eller hvilke af de prioriterede emner, der blev debatteret, hvilke oplægsholdere, som har deltaget, samt information om tilskudsmodtager og projekt.

KRAV TIL REGNSKABET

Hvilke krav der stilles til regnskabet afhænger både af, hvilken type tilskudsmodtager man er, og af tilskuddets størrelse.

Generelt henstiller vi til, at man gennemlæser ansøgningsrundens vejledning og tilsagnsbrevet om tilskud, inden man indsender regnskab. Tilsagnet kan indebære særlige betingelser, som man skal leve op til i forbindelse med regnskabet.

Privatpersoner

Uanset tilskuddets størrelse skal privatpersoner altid indsende bilagsliste og alle regnskabsbilag sammen med regnskabet.

Organisationer, virksomheder eller andre juridiske enheder

For organisationer, virksomheder og andre juridiske enheder afhænger kravene til regnskabet af tilskuddets størrelse.

Ved tilskud mindre end og på 100.000 kr. skal organisationer, virksomheder og andre juridiske enheder indsende regnskabsskemaet som beskrevet nederst på denne side.

 • Bemærk, at organisationer eller andre juridiske enheder, der har fået tilsagn om et tilskud på mindre end 100.000 kr., kan udtages til stikprøvekontrol. Hvis I er udtrukket til stikprøve, vil I blive orienteret om dette pr. mail efter sekretariatet har modtaget jeres regnskab. Det vil indebære, at I inden 14 dage skal indsende bilagsliste og alle regnskabsbilag. Det gælder også timeopgørelser for lønnet arbejde. 20 % af tilsagnene udtages til stikprøvekontrol.

Ved tilskud større end 100.000 kr. skal regnskabet være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet skal forsynes med en revisionspåtegning eller et revisionsprotokolat. For disse tilskud skal man ligeledes anvende regnskabsskemaet, der hentes på nævnets hjemmeside. Tilskud større end 100.000 kr. er ikke inkluderet i stikprøvekontrollen.

HVORDAN INDSENDES REGNSKABET?

Alle tilskudsmodtagere skal ved regnskabsaflæggelse anvende det regnskabsskema, der kan hentes nederst på denne side. Filen er et Excel-ark med 4 faneblade.

På den første fane findes en vejledning til regnskabsskemaet.

Du skal altid indsende:

 • Excel-arket med udfyldt regnskab (fane 2) og regnskabsberetning (fane 4)
 • PDF med den underskrevne regnskabsberetning

Hvis du har fået tilskud som privatperson eller er udtaget i stikprøven skal du desuden indsende:

 • Den udfyldte bilagsliste (fane 3)
 • Alle udgiftsbilag, der er opført på bilagslisten, herunder evt. timeregnskab for lønnet og/eller frivilligt arbejde. Vi henstiller til, at bilagene indsendes som én samlet PDF-fil.

Den udfyldte Excel-fil samt øvrigt materiale vedhæftes en e-mail, der sendes til: europanaevnet@remove-this.slks.dk

UDBETALING AF TILSKUD

Tilskuddet udbetales, når rapport og regnskab er godkendt af sekretariatet. Tilskudsmodtagere kan forvente svar ca. 3-4 uger efter materialet er modtaget i sekretariatet.

Siden er sidst opdateret: 21.04.2022

Kontakt

Tlf.: 33 73 33 93
Mandag-torsdag 10-16
Fredag 10-15

Bekendtgørelse

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab og rapport efter bekendtgørelse nr. 632 af 2. juni 2017 om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

Denne bekendtgørelse findes på nedenstående link.

Betingelser for tilskud fra Pulje C

Europa-Nævnet
 • Europa-Nævnet
 • Hammerichsgade 14
 • 1611 København V
 • Tlf: 33 73 33 93