Pulje til oplysning og detbat om forsvarsforbeholdet

Når du/I har fået tilsagn om tilskud fra Pulje til oplysning og debat om forsvarsforbeholdet, skal du/I senest den 1. juli 2022 indsende regnskab og rapport, hvis I ikke er et parti.

PARTIER skal aflægge selvstændigt regnskab og rapport for Forsvarsforbeholdspuljen senest 15. marts 2023 efter de almindelige regler og skemaer for Partipuljen.

KRAV TIL AFRAPPORTERING (IKKE PARTIER)

Hvilke krav der stilles til afrapporteringen afhænger af tilskuddets størrelse samt, hvilken type tilskudsmodtager du/I er. 

For tilskud større end 100.000 kr. gælder det, at regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet skal forsynes med en revisionspåtegning eller et revisionsprotokolat.

Uanset tilskuddets størrelse skal privatpersoner altid indsende bilagsliste og alle regnskabsbilag sammen med regnskabet.

Organisationer eller andre juridiske enheders tilskud kan udtages til stikprøvekontrol og vil blive orienteret pr. mail om dette, efter sekretariatet har modtaget jeres regnskab. Dette vil indebære, at I inden 14 dage skal indsende bilagsliste og alle regnskabsbilag. Det gælder også timeopgørelser for lønnet og frivilligt arbejde. 20% af en ansøgningsrunde udtages til stikprøvekontrol.

Generelt henstiller vi til, at du/I gennemlæser ansøgningsrundens vejledning og tilsagnet om tilskud, inden du/I indsender regnskab og rapport. Tilsagnet kan indebære særlige betingelser, som du/I skal leve op til ved afrapportering. 

HVORDAN INDSENDES REGNSKAB OG RAPPORT?

Nedenstående Excel-fil med regnskabsskema og skema til afrapportering skal anvendes. Filen er et Excel-ark med 6 faneblade:

 • Vejledning
 • Regnskabsskema, som altid skal udfyldes
 • Bilagsliste, som skal udfyldes hvis du har modtaget tilskud som privatperson eller er udtaget i stikprøve
 • Regnskabsberetning, der skal udfyldes, printes, underskrives, scannes til PDF og indsendes sammen med regnskabet
 • Rapportskema, som altid skal udfyldes
 • Liste over moduler

Den udfyldte Excel-fil samt øvrigt materiale vedhæftes en e-mail, der sendes til: europanaevnet@remove-this.slks.dk 

Følgende filer skal vedhæftes e-mailen:

 • Excel-arket med udfyldt regnskab (fane 2), regnskabsberetning (fane 4) og rapport (fane 5)
 • PDF med den underskrevne regnskabsberetning
 • Eventuelt udarbejdet materiale ifm. projektet. Eksempelvis links, indscannet i PDF-format eller som skærmbillede

Hvis du indsender regnskab som privatperson skal du desuden udfylde bilagslisten i Excel-arket (fane 3) og indsende samtlige regnskabsbilag sammen med regnskabet. Vi henstiller til, at bilagene indsendes som én samlet PDF-fil.

Vigtigt: Når regnskabsskemaet er udfyldt, skal det sendes tilbage i dets oprindelige format. Det vil sige, at du/I ikke skal omdanne Excel-filen til et andet format ved afrapportering. Dette er af hensyn til afrapporteringernes tilgængeliggørelse for syns- og læsehandicappede. 

Da rapporterne offentliggøres skal Excel-arket også fremsendes i dette format. Sådan sikrer vi, at rapporterne er tilgængelige for alle.

Du kan læse mere om dette princip her. 

UDBETALING AF TILSKUD

Tilskuddet udbetales, når rapport og regnskab er godkendt af sekretariatet. Tilskudsmodtagere kan forvente svar ca. 3-4 uger efter materialet er modtaget i sekretariatet.

Siden er sidst opdateret: 25.04.2022

Kontakt

Tlf.: 33 73 33 93
Mandag-torsdag 10-16
Fredag 10-15

Bekendtgørelse

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab og rapport efter bekendtgørelse nr. 632 af 2. juni 2017 om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

Denne bekendtgørelse findes på nedenstående link.

Betingelser for tilskud fra Pulje C

Europa-Nævnet
 • Europa-Nævnet
 • Hammerichsgade 14
 • 1611 København V
 • Tlf: 33 73 33 93