Indsend regnskab og rapport til Pulje C

Organisationer, bevægelser og privatpersoner, der har fået tilsagn om tilskud fra Pulje C skal indsende regnskab senest 1 måned efter projektets afslutning

Er det bevilgede tilskud større end 100.000 kr., skal regnskabet være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor og forsynet med en revisionspåtegning eller revisionsprotokolat

Privatpersoner skal altid indsende bilagsliste og alle regnskabsbilag sammen med regnskabet.

Organisationer eller andre juridiske enheder skal ikke i første omgang indsende bilagsliste og regnskabsbilag. Hvis jeres tilskud er udtaget til stikprøvekontrol, vil I modtage en mail om dette, efter vi har modtaget jeres regnskab. Stikprøven indebærer, at I inden 14 dage skal indsende bilagsliste og alle regnskabsbilag, herunder timeopgørelser for lønnet og frivilligt arbejde. 20% af en ansøgningsrunde udtages til stikprøvekontrol.

Nedenstående fil med regnskabsskema og skema til afrapportering skal anvendes. Den downloades og gemmes på jeres egen computer. Filen er et excelark med 5 faneblade:

  1. Vejledning
  2. Regnskabsskema, som altid skal udfyldes
  3. Bilagsliste, som skal udfyldes hvis du har modtaget tilskud som privatperson eller er udtaget i stikprøve
  4. Regnskabsberetning, der skal udfyldes, udprintes, underskrives, scannes til pdf og indsendes sammen med regnskabet
  5. Rapportskema, som altid skal udfyldes og som vil blive lagt på nævnets hjemmeside

SÅDAN INDSENDER I JERES REGNSKAB OG RAPPORT

Den udfyldte excel-fil samt øvrigt materiale vedhæftes en email, der sendes til: europanaevnet@remove-this.slks.dk

Følgende filer skal vedhæftes emailen:

  • Excel-arket med udfyldt regnskab (fane 2), regnskabsberetning (fane 4) og rapport (fane 5)
  • En pdf af den underskrevne regnskabsberetning
  • Eventuelt udarbejdet materiale i projektet, i form af links, indscannet i pdf-format eller som screen dump

Hvis du indsender regnskab som privatperson skal du desuden udfylde bilagslisten i excel-arket (fane 3) og indsende samtlige regnskabsbilag sammen med regnskabet. Vi henstiller til, at bilagene indsendes som en samlet pdf-fil.

Tilskuddet udbetales, når rapport og regnskab er godkendt af sekretariatet. Tilskudsmodtagere kan forvente svar ca. 3-4 uger efter materialet er modtaget i sekretariatet.

Se også bekendtgørelsens kapitel 5 og 6 for nærmere information om aflæggelse af regnskab og rapport samt revision.

Regnskabsskema, afrapportering og vejledning

Siden er sidst opdateret: 09.07.2019

Kontakt

Tlf.: 33 73 33 93
Mandag-torsdag 10-16
Fredag 10-15

Bekendtgørelse

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab og rapport efter bekendtgørelse nr. 632 af 2. juni 2017 om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

Denne bekendtgørelse findes på nedenstående link.

Betingelser for tilskud fra Pulje C

Europa-Nævnet

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)