Europa-Nævnets strategi

Den gældende blev senest revideret på nævnets møde 22. juni 2018, hvor et fokus på halvårlige aktuelle, koordinerede debat-emner blev droppet.

Vores vision er, at flest mulige borgere i alle samfundslag og over hele landet bliver oplyst om Europa via mange forskellige initiativer og platforme.

Vi ønsker en tidssvarende ordning, der med udgangspunkt i den demokratiske grundtanke understøtter nye formidlingsformer og initiativer, der afspejler samfundsudviklingen, herunder fokus på spredningseffekt, indhold, temaer, kommunikationskanaler og målgrupper.

Det opnår vi ved at:

  • Fremme oplysning og debat via fordeling af puljemidler
  • Fokusere særligt på oplysningseffekten af de projekter, der modtager tilskud
  • Opsøge og opfordre til samarbejder

Puljemidler

Nævnet fordeler ca. 20 mio. kr. årligt i tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa. Nævnets hovedopgave er at sikre, at midlerne fordeles korrekt og i overensstemmelse med formålet, så borgerne får bedst og mest oplysning om det europæiske samarbejde for pengene. Nævnet vil som en naturlig del af indsatsen se nærmere på, om den nuværende fordeling af midler gennem de fire puljer optimalt understøtter formålet.

Oplysningseffekt

Det er vigtigt, at de midler, der fordeles har en effekt. At den almene borger oplever, at oplysning om det europæiske fællesskab (EU) er tilgængelig, og også finder den tilgængelige oplysning interessant og vedkommende. Derfor vil vi fremover i højere grad fokusere på evaluering af og opfølgning på de projekter, der får tilskud fra nævnet bl.a. ved øget fokus på gennemgang af regnskab og rapport fra tilskudsmodtagere. Vi vil desuden bruge årsrapporten til at fokusere på evaluering og effekt af de fordelte midler.

Samarbejder

Vi anerkender, at der i samfundet sker et mærkbart skifte i måden, hvorpå mennesker er sammen. Internettet er i dag, hvad forsamlingshusene var førhen. Det betyder også noget for oplysningsindsatsen. Derfor mener vi, at det er enormt vigtigt at lære af hinandens positive og negative erfaringer. Vi vil fortsætte med at arrangere erfaringskonferencer for de primære aktører på området og opfordre til samarbejde.

Siden er sidst opdateret: 26.08.2020
Europa-Nævnet
  • Europa-Nævnet
  • Hammerichsgade 14
  • 1611 København V
  • Tlf: 33 73 33 93